• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تعامل خانه و مدرسه ونقش آنها در تربیت دینی

  پژوهش حاضر با هدف تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که تعامل خانه  و مدرسه ونقش آنها در تربیت دینی ازجمله نماز  چیست ؟ و چه نقشی  درنماز خوان نمودن آینده سازان مملکت اسلامی مان دارد ؟روش تحقیق، توصیفی –تحلیلی است و جامعه پژوهش (بستر تحقیق )کلیه کتب، پایان نامه ها، مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش است نمونه تحقیق، کتب، پایان نامه ها، مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع در حد بضاعت علمی محقق است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. طرح آن از طرح های تحقیق نظری و کیفی تبعیت می کند. دراین پژوهش با توجه به هدف کلی واهداف ویژه تحقیق به نتایجی دست یافته که نماز از معرفت و شناخت نسبت به مبدا و معاد حاصل می شود ونمـاز در سلامت روحی و روانی انسانها نقش مهمی داردو عامل مهم تلاش ورفتار های انسانی است. معنویت مایه حیات و ادامه دهنده زندگی است. امروز بیش از هر زمان دیگر اندیشمندان جامعه و کارگزاران فرهنگی کشور می بایست همواره کننده طریق پیوند و همکاری و اتحاد و اتفاق خانه مسجد و مدرسه باشند زیرا شایسته نیست که غالب مساجد ما در محله ها و شهرهای مختلف فقط میزبان جمع محدود نمازگزاران بزرگسال و مسن باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم