همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • variance reduction of gnss ambiguity in (inverse) paired cholesky decorrelation transformation

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1161
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   it has been discovered that (a) the variance of all entries of the ambiguity vector transformed by a (inverse) paired cholesky integer transformation is reduced relative to that of the corresponding entries of the original ambiguity vector; (b) the higher the dimension of the ambiguity vector, the more significantly the transformed variance will be decreased. the property of variance reduction is explained theoretically in detail. in order to better measure the property of variance reduction, anefficiency factor on variance reduction of ambiguities is defined. since the (inverse) paired cholesky integer transformation is generally performed many times for the gnss high-dimensional ambiguity vector, the computation formula of the efficiency factor on the multi-time (inverse) paired cholesky integer transformation is deduced. the computation results in the example show that (a) the (inverse) paired cholesky integer transformation has a very good property of variance reduction, especially for the gnss high-dimensional ambiguity vector; (b) this property of variance reduction can obviously improve the success rate of the transformed ambiguity vector.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها