• انتخاب مدل بلوغ مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی شهرداری تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  انتخاب مدل بلوغ مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی شهرداری تهران

  ارزیابی بلوغ ‌مدیریت‌ پروژه مزیت های متعددی را برای سازمان های پروژه محور به همراه خواهد داشت. اصلی ترین خروجی آن ارزیابی درجه بلوغ و تعالی نظام مدیریت پروژه در سازمان و امکان برنامه ریزی جهت بهبود با هدف ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی می باشد. هدف از انجام مقاله ‌حاضر، شناسایی مدل‌های مختلف بلوغ‌مدیریت‌پروژه و انتخاب مدل بهینه با استفاده از تکنیک فرآیند‌تحلیل‌ شبکه ای فازی و شناسایی شاخص‌های بلوغ مدیریت‌پروژه و رتبه‌بندی شاخص‌ها در پروژه های عمرانی شهرداری تهران، می باشد.

  جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را 20 نفراز مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاهی، تشکیل می‌دهند. ابتدا مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی بلوغ‌مدیریت‌پروژه از ادبیات موضوع و پیشینه ی پژوهش شناسایی سپس با استفاده از نظر خبرگان مدل مفهومی شناسایی شد. آن‌گاه با استفاده از پرسش‌نامه‌های مقایسات‌زوجی ابعاد و شاخص‌ها وزن دهی و مدل‌های بلوغ‌مدیریت‌پروژه رتبه بندی شد. مدل opm3 در بین مدل‌های بلوغ مناسب‌ترین مدل را بین مدل‌های سنجش بلوغ پروژه در شهرداری تهران کسب نمود. نتایج این تحقیق می تواند دید جامعی را به مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری تهران و شرکت‌های عمرانی را در شناخت شاخص‌ها و تعیین اهمیت این شاخص‌ها و انتخاب مدل سنجش بلوغ بهینه مدیریت پروژه را ارائه نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها