حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • الگوی پیامدهای کیفیت زندگی کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل سازی ساختاری تفسیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 445
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  الگوی پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری با رویکرد ترکیبی فراتحلیل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری

  زمینه و هدف: ایجاد محیط کاری امن همراه با آرامش و نشاط جزو پیش‌نیازهای اصلی ارتقای بهره‌وری، سلامتی و رشد کارکنان به شمار می‌رود. پژوهش حاضر به تحلیل نتایج پژوهش‌های مربوط به پیامدهای کیفیت زندگی‌کاری در سازمان‌های ایرانی و شناخت روابط میان آنها پرداخته است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای کاربردی، توصیفی و کمی است. نخست با استفاده از روش فراتحلیل پیامدهای کیفیت زندگی کاری از 41 مقالۀ منتشرشده در مجلات علمی ـ پژوهشی در بازه زمانی سال 1390 تا پاییز سال 1398 شناسایی و استخراج شدند.

  سپس با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تفسیری ساختاری و بر اساس نظرات 12 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی ستاری این پیامدها رتبه‌بندی شدند و مدل روابط میان آن‌ها ارائه شد. یافته‌ها: از میان پیامدهای گوناگون کیفیت زندگی‌کاری به ترتیب عملکرد سازمانی، بهره‌وری منابع انسانی، دلبستگی شغلی، توانمندسازی روان‌شناختی، کارآفرینی سازمانی و خودکارامدی کارکنان از بیشترین اندازۀ اثر برخوردار بوده‌اند. همچنین این پیامدها در 4 سطح قرار گرفتند به گونه‌ای که توانمندسازی روان‌شناختی از بیشترین تأثیرگذاری و عملکرد سازمانی از بیشترین تأثیرپذیری برخوردار بوده‌اند. نتیجه‌گیری: تلاش برای توسعۀ کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان هم به حفظ و ارتقای بهره‌وری پایدار کمک خواهد کرد و هم می‌تواند شاخص‌های توسعۀ منابع انسانی سازمان را رشد دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید