• بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازنشستگی پیش از موعد در میان کارکنان مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 666
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مطالعات مختلف نشان می دهد عوامل سازمانی نقش مهمی در بروز مشکلات روانی در محیط کار ایفاء می کنند با توجه به اینکه افراد یک سوم وقت خود را در سازمان می گذرانند شناسایی این عوامل جنبه حیاتی دارد در تحقیق فرارو ابتدا جهت شناخت عوامل موثر بر درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان سازمان تامین اجتماعی با مطالعه کتب،مجلات وسایت های اینترنتی مرتبط با موضوع تحقیق کار آغاز گردید و با استعانت از مطالعات میدانی و تکمیل پرسش نامه در بین 346  نفر نمونه آماری منتخب در بین کارمندان شعب سازمان تامین اجتماعی در تهران به روش کوکران مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد که: نحوه مدیریت در سازمان، نارضایتی شغلی، عدم رعایت اصول بهداشت روانی در محیط کار، عدم رضایت کافی از پاداش های اقتصادی و شیوه پرداخت حقوق و مزایا، عدم امنیت  و یکنواختی محیط کار بر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها