• بررسی رابطه درماندگی مالی و عملکرد واحد تجاری با تصمیمات مدیریت سود با استفاده از معادلات همزمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/18
  • تعداد بازدید: 192
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  بررسی رابطه درماندگی مالی و عملکرد واحد تجاری با تصمیمات مدیریت سود با استفاده از معادلات همزمان

  بر اساس تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات، مدیران از هر فرصتی در جهت کسب منافع شخصی استفاده می کنند و این عمل لزوماً تأمین کننده منافع سهامداران نمی باشد؛ لذا این امکان وجود دارد که مدیران جهت کتمان نمودن این انتقال ثروت اقدام به مدیریت سود نمایند. از طرفی عملکرد و سلامت مالی شرکت از جمله شاخص هایی می باشد که سهامداران و استفاده کنندگان صورت های مالی توجه ویژه ای به آنها دارند و مدیران نیز با توجه به عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری بر اساس انگیزه های مشخص اقدام به تصمیمات مرتبط با مدیریت سود می نماید. هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد و درماندگی مالی واحد تجاری با تصمیمات مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و دوره مورد بررسی از سال 1392 الی 1397 است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از داده های تلفیقی و رگرسیون چند متغیره و معادلات هم زمان و مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین عملکرد واحد تجاری وتصمیمات مدیریت سود وجود دارد. از طرفی یافته ها موید وجود رابطه مثبت و متقابلی بین درماندگی مالی و مدیریت سود می باشد؛ مضافاً آن که میانگین مدیریت سود در شرکت های زیانده بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها