• نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی در رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک پذیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/17
  • تعداد بازدید: 164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی در رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک‌پذیری

  تئوری‌های حسابداری مدیریت ادعا می‌کنند که شرکت‌ها در طول مراحل مختلف سیکل عمر محصول، ریسک‌های متفاوتی را تجربه می‌کنند. این مطالعه نقش تعدیل‌کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و جنبه‌های ریسک‌پذیر آن را بررسی می‌کند. این مطالعه از سال 1385 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌شده است.

  از تجزیه‌وتحلیل داده‌های پانل آماری استفاده‌شده و نمونه شامل 128 شرکت بود. نتایج نشان داد مرحله افول سیکل عمر محصول تنها مرحله‌ای است که بر ریسک‌پذیری شرکت‌های منتخب تأثیر می‌گذارد. به گونه قابل‌ملاحظه‌ای، بین مرحله افول سیکل عمر محصول و ریسک‌پذیری رابطه مثبت وجود دارد.

  افزون بر این، نتایج نشان‌دهنده رابطه مثبت بین مراحل رشد و کاهش سیکل عمر محصول یک شرکت است و ریسک‌پذیری آن زمانی که حاکمیت شرکتی نقش تعدیل‌کننده را ایفا می‌کند، رخ می‌دهد. به طور خلاصه، هنگامی‌که حاکمیت شرکتی به‌عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده عمل می‌کند، رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک‌پذیری آن کمتر از زمانی است که چنین متغیری وجود ندارد.

  ازاین‌رو، نهادهای نظارتی و مدیران باید نقش حاکمیت شرکتی را در همه مراحل سیکل عمر محصول برای اطمینان از تصمیمات و استراتژی‌های شرکت موفق موردتوجه قرار دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها