• ارائه مدلی برای انتقال و جایگزینی فناوری های نو در سیستم های پرواز با در نظرگرفتن مدیریت ریسک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/21
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارائه مدلی برای انتقال و جایگزینی فناوری های نو در سیستم های پرواز با در نظرگرفتن مدیریت ریسک

  علی رغم آنکه کشورمان به خصوص در سال های اخیر در صنایع هوایی به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است اما نمی توان نیاز فزاینده به فناوری های هوایی روز و پیچیده ی متعلق به سایر کشورها را کتمان کرد. دستیابی به این دستاوردها عمدتا از مجرای فرایند انتقال فناوری و از طریق گسترش تعاملات تکنولوژیک با سایر کشورها امکان پذیر است.

  در مقاله حاضر، به کمک ماهیت شناسی انتقال تکنولوژی، یک مدل برنامه ریزی ریاضی باهدف ایجاد چارچوبی کارا برای انتخاب صحیح نوع تکنولوژی و مسیر درست انتقال آن ارائه شده است. در این مدل، تصمیم گیری به نحوی صورت می گیرد که تکنولوژی منتخب دارای حداکثر مزیت و قابلیت تکنولوژیکی و حداقل ناسازگاری بین نیازها و قابلیتهای عملکردی تکنولوژی باشد. اثرات ریسک ها و موانع انتقال تکنولوژی بر هر یک از مزیت ها و قابلیت های تکنولوژیکی به کمک ماتریس ریسک سنجیده شده است تا خالص مزیت ها و قابلیت های تکنولوژی محاسبه شود.

  مدل این امکان را به تصمیم گیران می دهد که با انتخاب روش مناسب مقابله با یک خطر، آن را رفع کرده و قابلیت عملکردی کسر شده ( به واسطه وجود ریسک ) را به تابع هدف بازگرداند؛ اما انتخاب هر تکنولوژی، روش انتقال آن و همچنین روش های مقابله با ریسک ملزم به وجود منابع است؛ لذا در این مدل با تعریف محدودیت منابع به ازای انتخاب هر تکنولوژی، روش انتقال آن و همچنین انتخاب روش یا روش های مناسب مقابله با ریسک ها بخشی از منابع ( زمان، بودجه ) ، مصرف می شود تا تابع هدف را به بیشترین حد خود برساند.

  در این مدل محدودیت منابع به عنوان عاملی اثرگذار بر انتخاب نوع تکنولوژی در نظر گرفته شده است. مدل ریاضی ارائه شده که حاصل برقراری ارتباط معنادار بین فاکتورهای نیاز عملکردی، قابلیت عملکردی تکنولوژی، ریسک های انتقال تکنولوژی و روش های مقابله با آنها است. در نهایت با انتخاب هشت تکنولوژی در حوزه هواپیماهای جت و با استخراج قابلیت های عملکردی، ریسک ها، هزینه های هر تکنولوژی و روش انتقال کارکرد مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها