• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/24
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نورپردازی در عکاسی

  از جمله مهمترین مواهب الهی که در زندگی بشر از ارزش بسزایی برخوردار است ، نور می باشد که یکی از ملزومات اصلی برای درک و تجربه کردن محیط و همچنین وسیله ای برای شناخت رنگ ، فضا و حجم است . عکاسی از جمله علوم و هنرهایی است که به جایگاه نور در آن توجه ویژه ای شده است . در هنر عکاسی ، نور یکی از اجزایی است که در کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار ، نظم فضایی ، رنگ و غیره .. . مطرح می شود و در عکس باید همچون یک عنصر اثرگذار نقش خود را ایفا کند .

  با هدایت متفکرانه نور به عدسی و با ایجاد عرصه هایی از نور و تاریکی می توان فضایی شگفت از نور را بوجود آورد . نکته اساسی در یک نورپردازی موفق و خلاق فهم چگونگی کنترل ماهرانه است به آنچه که نور تابیده یا داده می شود و آنچه در سایه می ماند . نورپردازی تنها ایجاد روشنایی محیط برای کاربردی ویژه نیست بلکه عملی است مبتنی بر اصول ایجاد تیرگی و روشنی به منظور خلق فضا ، حجم و ویژگی های زیباشناسانه ی عکس . در این مقاله که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته ، برآنیم که اثرات نورپردازی در عکاسی را مورد پژوهش قرار داده و هدف از آن بررسی نقش و تاثیر نور در عکاسی به عنوان یک اصل اساسی و مفهوم بخش می باشد . نتایج حاصل شده نیز نشان می دهد که بی توجهی به کارکردها و کیفیات نور در نورپردازی ، مهمترین مسئله در آسیب شناختی عکس ها حرفه ای است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها