• طراحی و تحلیل انتقال دانش در فرآیند نوآوری مشارکتی دانشگاه - صنعت بر اساس نظریه شبکه اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  طراحی و تحلیل انتقال دانش در فرآیند نوآوری مشارکتی دانشگاه - صنعت بر اساس نظریه شبکه اجتماعی

  فعالیت‌های نوآوری مشارکتی را نمی‌توان از پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی جدا کرد. عوامل زیادی در شبکه اجتماعی بر فعالیت‌های انتقال دانش تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، اثربخشی انتقال دانش عملکرد نوآوری مشارکتی را تعیین می‌کند. از نظر ارتباط بین رفتار نوآوری مشارکتی و شبکه اجتماعی، این مقاله تاثیر برخی از عوامل شبکه اجتماعی در انتقال دانش از نوآوری هم‌افزایی دانشگاه و صنعت را تحلیل می‌کند.

  هدف از این مقاله، کشف قوانین انتقال دانش در فرآیند نوآوری مشارکتی دانشگاه - صنعت (u-i) و بررسی نقش این قوانین از طریق شبیه‌سازی پویایی سیستم است. در وهله اول، این مقاله دیدگاه‌های قبلی در مورد نوآوری مشارکتی و انتقال دانش u-i را خلاصه می‌کند. بر اساس تجزیه و تحلیل متون مدل فرایند انتقال دانش در نوآوری مشارکتی u-i را ارائه می‌دهد و عوامل موثر بر این روند را تجزیه و تحلیل می‌کند.

  ثانیا مقاله از یک روش پویایی سیستم برای تحلیل علیت انتقال دانش در روند u-i استفاده می‌کند. نوآوری مشارکتی مدل نمودا‌رهای جریان سیستم را ارائه می‌دهد و از vensim برای آزمایش اعتباری مدل استفاده می‌کند. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می‌دهد که این مدل می‌تواند به خوبی متناسب با فعالیت‌های واقعی انتقال دانش در روند نوآوری مشارکتی u-i باشد.

  نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می‌دهد که برخی از عوامل در شبکه‌های اجتماعی (اعتماد، قابلیت انتقال دانش، ظرفیت جذب دانش و سازوکارهای قرارداد) با درجات مختلف بر انتقال دانش u-i تاثیر می‌گذارند. در آخر برخی پیشنهادات مربوط به ارتقا انتقال دانش با توجه به شبیه‌سازی ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها