• بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بر اساس مدل swot -ahp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/01
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بر اساس مدل swot -ahp

  از سری راه‌های جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی می‌تواند کسری منابع مالی خود را به‌وسیله آن مرتفع سازد، انتشار اوراق مشارکت می‌باشد. شهرداری مشهد به‌عنوان نمونه‌ای بارز و توانمند در طی 17 سال با 35 مرحله فرآیند انتشار توانسته اوراق مشارکت به ارزش 93,207,822 میلیون ریال را عرضه نماید.

  هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی موثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین نماید. در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و جست‌وجو در پایگاه‌های اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد.

  عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روش ahp موزون گشت و در ماتریس swot جایگذاری شد و با بررسی آیتم‌های موزون به دست آمده نتایج و پیشنهاد‌ها ارائه گشت. شایان ذکر است شهرداری‌های مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران، کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها