• رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان آموزش و پرورش با استفاده از روش ویکور فازی مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/04
  • تعداد بازدید: 262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رتبه بندی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان آموزش و پرورش با استفاده از روش ویکور فازی مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان لنگرود

  مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظامات و سیستم هایی می باشد تا فضای مساعد برای افزایش بهره وری را تضمین کند. از مهمترین این نظامات، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیتهای آنان و رشد و شکوفایی آنان برای رسیدن به اهداف سازمان می باشد. در این مقاله با استفاده از روش ویکور فازی به ارزیابی عملکرد کارکنان آموزش و پرورش براساس استرس شغلی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش های آماری مناسب به تحلیل نتایج به دست آمده پرداخته شده است.

  پس از تعیین شاخص ها و اندازه گیری آنها نیاز به جمع بندی شاخص ها برای دستیابی به میزان عملکرد هر واحد است. تعیین عملکرد هر کارمند در مقایسه با سایر کارمندان معنیدار و قابل بررسی و اظهارنظر است. در پایان نتیجه گیری می شود که بین عملکرد کارکنان و استرس شغلی ارتباط معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها