حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر کاربرد موثر بلاک چین در چابکی زنجیره تامین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/17
  • تعداد بازدید: 285
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر کاربرد موثر بلاک‌چین در چابکی زنجیره تامین

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی می‌باشد. کارشناسان و خبرگان صنعت کاشی و سرامیک که تعداد 50 نفر از آنان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خبرگان گردآوری شدند و با کمک تحلیل فازی و نرم‌افزار ahp تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در رتبه‌بندی معیارهای اصلی با توجه به وزن اصلی به‌دست‌آمده مشخص شد که به ترتیب شاخص‌های زیرساختی، اطلاعاتی و ساختاری از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند.

  در رتبه‌بندی معیارها به نسبت عوامل اطلاعاتی با توجه به وزن اصلی به‌دست‌آمده به ترتیب شاخص‌های کیفیت اطلاعاتی، امضای دیجیتال، رمزگذاری اطلاعات، پوشش اطلاعات و یکپارچگی اطلاعات از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند. در رتبه‌بندی معیارها به نسبت عوامل ساختاری با توجه به وزن اصلی به‌دست‌آمده به ترتیب شاخص‌های ردیابی الگوی خرید مشتری، امکان دسترسی سریع به اطلاعات، جمع‌آوری خودکار اطلاعات، قراردادهای هوشمند و پاسخگویی سریع به مشتریان از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار بودند.

  در رتبه‌بندی معیارها به عوامل زیرساختاری با توجه به وزن اصلی به‌دست‌آمده به ترتیب شاخص‌های تبادل و اشتراک داده‌ها، شناسایی خودکار، مدیریت داده‌ها، احراز هویت دیجیتال و قابلیت ردیابی از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردار هستند. در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید