• پژوهشی بر جایگاه اکوتوریسم پایدار در طراحی کمپ های تفریحی گردشگری در استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/19
  • تعداد بازدید: 199
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  پژوهشی بر جایگاه اکوتوریسم پایدار در طراحی کمپ‌های تفریحی گردشگری در استان گیلان

  ازدیاد شهرهای پرجمعیت و بزرگ و شهرک‌های صنعتی و همچنین رشد شهرنشینی در جهان و ایران باعث دور شدن انسان از طبیعت و محیط‌زیست شده است. انسان‌های خسته از زندگی ماشینی، همواره به دنبال گریزگاه‌هایی هستند که بتوانند اوقات فراغت خود را در فضاهایی دور از هیاهو و روزمرگی‌های زندگی مدرن بگذرانند و برای این افراد، طبیعت بهترین گذرگاه و پناهگاه به شمار می‌آید.

  از طرفی دیگر نیز نارسائی‌ها بخش اقتصادی، رکود، بیکاری شدید و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی موجب شده است تا خانوارهای کم‌درآمد در اکثر کشورهای دنیا مخصوصا ایران به‌طورجدی در معرض فقر قرار گیرند. پس در این میان طبیعت باعث به وجود آمدن گردشگری و گردشگری نیز باعث به وجود آمدن توریست می‌شود. صنعت گردشگری به جهت ویژگی‌های منحصربه‌فردی که دارد می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش پدیده فقر و حتی مبارزه با آن به کارگرفته شود.

  هدف از این پژوهش شناسایی دیدگاه گردشگران و شهروندان از اقامت در کمپ‌ها و پاسخگویی به نیازهای مختلف آن‌ها و اقدام در جهت معرفی جاذبه‌ها، عوامل زیست‌محیطی عملکردی و جانوری به‌منظور رونق گردشگری است. پژوهش پیش رو از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آید و روش انجام تحقیق به‌صورت پیمایشی می‌باشد.

  جامعه آماری این پژوهش گردشگران استان گیلان بوده‌اند که با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری قرار گرفتند. پرسشنامه این پژوهش بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت تدوین گردید که این طیف پنج گزینه‌ای (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می‌باشد. برای پایایی کیفیت پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد به‌منظور تحلیل داده‌ها از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار میله‌ای برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جهت شناختی نمونه آماری استفاده شده است و به کمک آزمون‌های پارامتریک تک نمونه‌ای t در نرم‌افزار spss بررسی و صحت‌وسقم فرضیات پژوهش ثابت شده است.

  تحلیل یافته‌ها و نتایج حاکی از این است که کمپینگ‌ها‌ی تفریحی گردشگری اشتغال‌زایی می‌کنند و توسعه پایدار را برای روستاها از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارتقا می‌بخشند. همچنین ایجاد شغل‌های مرتبط با کمپ‌های تفریحی و توریسم توانسته است زمینه جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهرهای بزرگ را فراهم سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها