• مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوره همه گیری کرونا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 242
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوره همه گیری کرونا

  سلامت عمومی یکی از عناصر مهم در افراد سالمند است که تاثیر فراوانی بر سالمندان دارد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی در سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار در دوره همه گیری کرونا بود. 884 سالمند جامعه آماری پژوهش را در شهر لاهیجان تشکیل دادند. 680 سالمند غیر ورزشکار و 204 سالمند ورزشکار نمونه آماری انتخاب شدند.

  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی 28 سوالی (ghq) استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون u من ویتنی و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد میانگین مدت فراغت سالمندان روزانه 3 تا 4 ساعت بود که از نظر زمان صرف شده به ترتیب به ورزش کردن، تماشای تلویزیون، استفاده از کامپیوتر، مطالعه غیر درسی، فعالیت های مذهبی بود.

  بین نحوه گذران فعالیت های فراغتی مورد علاقه سالمندان ورزشکار و غیر ورزشکار در فعالیت هایی مانند فعالیت های ورزشی، رادیو و گوش دادن به موسیقی تفاوت معنادار بود. هم چنین با مقایسه سلامت روانی سالمندان، نتایج نشان داد که سالمندان ورزشکار در همه مقیاس های سلامت روانی از سلامت روانی بهتری نسبت به سالمندان غیر ورزشکار برخوردارند. مشارکت سالمندان در فعالیت های فراغتی ورزشی برای داشتن سلامت روانی بهتر باید در اولویت دست اندرکاران قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها