• بررسی تاثیر رنگ بر معماری مهد های کودک در جهت ارتقاء خلاقیت کودکان و افزایش کیفیت فضاهای آموزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/20
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634436959

  بررسی تاثیر رنگ بر معماری مهد های کودک در جهت ارتقاء خلاقیت کودکان و افزایش کیفیت فضاهای آموزشی

  رنگ در محیط زندگی انسان از اهمیت بسزایی برخوردار است و یکی از موثرترین عوامل بر کیفیت زندگی مان است. رنگ ها خواه به طور جداگانه و خواه در ترکیب با یکدیگر، تاثیرات متفاوتی بر روح و روان آدمی باقی می گذارد. در واقع تاثیرات رنگ ها و احساساتی که در اثر مشاهده آن ها در انسان ظاهر می شود، آنچنان است که امروزه رنگ در واکاوی اشخاص به ویژه کودکان در حکم یکی از عوامل اساسی تلقی می شود.

  رنگ و تصویر بیش از هر عامل دیگری ذهن کودک را به خود جلب می کند. با رنگ تکنیک یادگیری بمراتب افزایش می یابد رنگ از عوامل محیطی مهمی است که در بروز خلاقیت، رشدو تکوین شخصیت کودک نقش بسیار بسزایی دارد مطالعه آنچه که تاثیر رنگ ها را بر رشد و یادگیری کودکان افزایش می دهد بسیار مهم است. در این پژوهش  تلاش می شود که علی رغم خصوصیات گوناگون رنگ به شناخت رنگ ها و بهره گیری مناسب از قواعد آن برای طراحی محیط آموزشی اطراف کودک به گونه ای که رنگ در فضای آن به ارتقاء خلاقیت و سطح آموزش کمک کند در این پژوهش به روش توصیفی، گرد آوری کتابخانه ای واستفاده از مقالات و کتاب ها به این نتیجه رسیده ایم که کودک برای رشد قبل از هر چیزی به ارضاءعاطفی و احساس پیوند ها با محیط فیزیکی و آموزشی خود نیازمند است.

  بنابرین یک مشخصه محیط مناسب، وجود محرک ها و انگیزه های لازم و منطبق با توانایی شناختی و ادراکی کودکان است. با رعایت اصول و عوامل محیطی رنگی در طراحی مهد های کودک می توان کاری کرد که بین کودک با دنیای رنگارنگ پیرامون او نوعی تعامل ایجاد شود و در سایه این دوستی و شیفتگی امر یادگیری و بروز خلاقیت به سهولت و با لذت انجام گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها