• بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری بابل و ارتباط آن با سبک رهبری تحول گرا و هوش سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/24
  • تعداد بازدید: 243
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری بابل و ارتباط آن با سبک رهبری تحول‌گرا و هوش سازمانی

  هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شهرداری بابل و ارتباط آن با سبک رهبری تحول‌گرا و هوش سازمانی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر توع توصیفی - همبستگی است و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری بابل می‌باشند که طبق اعلام این سازمان برابر 154 نفر بودند که به صورت تمام شمار انتخاب شدند.

  ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی، تالیف کارل آلبرختو، پرسشنامه سنجش رضایت شغلی و رهبری تحول‌آفرین با استفاده از پرسشنامه چندعاملی رهبری بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی با سبک رهبری تحول‌گرا و هوش سازمانی در کارکنان شهرداری بابل رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. می‌توان بیان کرد که توجه زیاد به هوش سازمانی کارکنان شهرداری بابل و حتی دیگر دستگاه‌ها انتظار داشت که از رضایت شغلی و سبک رهبری تحول‌گرای مطلوبی در سازمان و محیط کار خود برخوردار باشند و این طریق بهره‌وری و شادابی را به محیط کار اضافه کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها