• تدوین و طراحی مدل بازاریابی رکود با استفاده از تکنیک داده بنیاد (مطالعه موردی گروه صنعتی پاکشو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/04
  • تعداد بازدید: 267
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  تدوین و طراحی مدل بازاریابی رکود با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد (مطالعه موردی گروه صنعتی پاکشو)

  از دوره رکود، به‌عنوان دوره کسادی و بحران نیز یاد می‌شود. بازاریابی، وسیله شناسایی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان به روشی سودمند است و نقشی حیاتی را در دوران رکود در حفظ مشتریان موجود و همچنین در جذب و به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ سهام بازار ایفا می‌کند، هدف اصلی این پژوهش مفهوم‌پردازی و طراحی مدل بازاریابی رکود با رویکرد داده‌بنیاد مبتنی بر روش تحقیق کیفی است.

  روش تحقیق مقاله حاضر، کیفی-اکتشافی و با رویکرد پارادیم داده‌بنیاد است. جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته مطابق با مدل پارادایمی استفاده شد. نمونه‌گیری به روش هدفمند و گلوله برفی بود که با نظرات 25 نفر از اعضای مدیران و مسئولان شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو انجام گرفت. یافته‌های به‌دست‌آمده طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به مدل طراحی‌شده بازاریابی رکود شامل عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردها و پیامدها، منجر شد که در نهایت 30 مقوله و 521 کد بدست آمد. در نهایت هرکدام از مقوله‌ها تفسیر گردید و پژوهش‌های مرتبط با نتایج تحقیق شناسایی و مورد تطبیق قرار گرفت. در صورت انتخاب استراتژی صحیح  بازاریابی, دوران رکود بازار که در بسیاری از حالت‌ها یک دوره تهدیدآمیز محسوب می‌شود، بهترین دوران توسعه بازار و سودآوری نیز می‌تواند باشد و حتی افزایش سهم بازار می‌تواند بسیار چشم‌گیر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها