• تاثیر کیفیت گزارشگری مالی برسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/25
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تاثیر کیفیت گزارشگری مالی برسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 122 شرکت سودده را که در بین سال-های 1394 تا 1399 به طور پیوسته عضو بورس بوده اند، انتخاب نموده و با بکارگیری داده های ترکیبی در این بازه زمانی مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند.

  به منظور برآورد مدل ها و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک با روش برآورد لاجیت و آزمون های مربوطه استفاده شد. دراین تحقیق متغیر وابسته سیاست تقسیم سود براساس کیفیت گزارشگر مالی مورد سنجش قرارگرفت. نتایج آزمون ها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی که از طریق شاخص کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش اندازه گیری شده است، تاثیر معناداری بر سیاست تقسیم سود نقدی ندارد. نتایج بدست آمده از آزمون های آماری بیانگر رد فرضیه پژوهش بر خلاف پیش بینی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها