• شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/01
  • تعداد بازدید: 106
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

  عملیــات ســاختمانی و عمرانــی بــا توجــه بــه گســتردگی آن، در بیشــتر کشورهای جهــان در صــدر فعالیت‌های حادثه‌آفرین قــرار دارد. وجــود خطــرات و عوامــل زیان‌آور گوناگــون در کارگاه‌های ســاختمانی، ایــن صنعــت را بــه یکــی از مخاطره‌آمیزترین صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت مدت‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته به مقوله مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (hse) نگاه ویژه‌ای دارند. این مقوله در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه قرارگرفته است. حفظ جان انسان‌ها در وهله اول مهم‌ترین مسئله ضروری در هر محیط کاری می‌باشد.

  این موردنیاز مبرم به توجه زیاد و اجرای ملزومات لازم در جهت حفظ جان انسان‌ها دارد. نیروی انسانی سرمایه هر سازمان محسوب می‌شود که در صورت به خطر افتادن جان آن‌ها‍‍‍‍‍ عملکرد و درنهایت دستیابی به اهداف سازمان یا اجتماع موردنظر با چالش روبه‌رو می‌شود. باتوجه به اهمیت موضوع hse در صنایع مختلف علی الخصوص صنعت ساخت این پژوهش در نظر داشت تا عوامل موثر بر ایمنی، سلامت و محیط زیست را بررسی کند.

  این مهم از رویکرد کیفی و کمی انجام شد. در رویکرد کیفی برای جمع آوری داده از مصاحبه های غیر ساختار یافته و در روش کمی از پرسشنامه استفاده شد. داده های دریافتی از پرسشنامه ها با نرم افزار اکسل و روش تاپسیس بررسی شد که مشخص شد عوامل شناسایی شده دارای چه وزن و اولویتی هستند. باتوجه به بررسی های  انجام شده به روش تاپسیس مشخص شد وضعیت تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی با وزن 0.095، چک‌لیست hse با وزن 0.081، وضعیت نیروی انسانی با وزن 0.076، داشتن ارتباط مستقیم با کارکنان و گفتگو درباره مسایل hse با وزن 0.073 و  سوابق و شاخص‌های عملکردی hse پیمانکار با وزن 0.065 پنج عامل مهم و تاثیرگذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست به شمار می رود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها