• بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 79
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری

  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. در این راستا و به منظور یافتن پاسخ سوالات طرح شده؛ اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی پنج ساله ( از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 ) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت.

  یافته های پژوهش بیان داشت که درصد اعضای غیر موظف در ترکیب هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما از نظر آماری، تأثیر فاکتورهای درصد سهامداران نهادی، درصد سهامداران عمده و اندازه هیأت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری معنادار نبود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها