• تاثیر ارائه صورت حساب سود و زیان جامع بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت های درمانده ی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی (1390-1395)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر ارائه صورت حساب سود و زیان جامع بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت های درمانده ی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی (1390-1395)

  با توجه به اهمیت بالای تعیین درماندگی و ورشکستگی مالی شرکت ها در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ذینفعان و به منظور استفاده و تخصیص بهینه منابع و همچنین به دلیل مطرح شدن موضوع کیفیت گزارشگری مالی در سالهای اخیر و از آنجا که انتظار می رود درماندگی و ورشکستگی شرکت ها مانع از کیفیت بالای گزارشگری مالی شود، این پژوهش به بررسی تأثیر ارائه صورت حساب سود و زیان جامع بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت های درمانده ی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی 1390-1395) پرداخته است.

  اطلاعات در دو بخش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شد. در بخش کتابخانه ای با مراجعه به سایت ها و مجلات علمی معتبر گردآوری شد. در بخش میدانی ابتدا سوالات پژوهش توسط محقق نگارش و با تایید استاد راهنما میان نمونه آماری پرسشنامه توزیع و پس از توزیع وارد نرم افزار spss شد. بر اساس مبانی نظری مطرح شده، تحقیق حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و پیمایشی است؛ از بعد منطقی، یک تحقیق استقرایی است و از بعد نتیجه تحقیق، یک تحقیق کاربردی است.

  خلاصه نتایج فرضیات نشان می دهد که سرمایه گذاران و تحلیل گران به اطلاعات حسابداری با کیفیت و قابل اتکا برای ارزیابی و تصمیم گیری های خود نیاز دارند. همچنین اثربخشی سرمایه (منابع) به کار گرفته شده، در تصمیمات مربوط به جریان بازده آتی، حائز اهمیت است؛ در نتیجه سهامداران به کارآیی مدیریت علاقه مندند زیرا اندازه گیری کارآیی واحد تجاری مبنایی برای تصمیم گیری ها است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها