• امکان سنجی فرآیند ماشین کاری تخلیه در شیارزنی قطعات مدور و بررسی اثرات پارامترها بر قابلیت ماشین کاری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 190
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امکان سنجی فرآیند ماشین کاری تخلیه در شیارزنی قطعات مدور و بررسی اثرات پارامترها بر قابلیت ماشین کاری

  افزایش تقاضا جهت رسیدن به موادی با وزن سبک تر وهمچنین مقاومت های بالاتر مانند مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی و همچنین چقرمگی بالا سببب وجودآمدن مواد کامپوزیتی جدید، سرامیکها، اینکونلها، کار بایدها و ... دردهه هایاخیر شده است. بدلیل مقاومت به سایش و چقرمگی بالای یکه مواد مذکوردارند، یکی ازمهمترین مباحثی که پیرامون استفادها زاین مواد بوجود می آید، بحث ماشینکاری وشکل دهی این مواد با روش های موجود ماشین کاری می باشد.

  بدلیل اینکه روش های سنتی ماشین کاری اصولا ماهیت سایشی دارند، ماشین کاری مواد مذکور با استفاده از این روش ها بسیارسخت و برخی مواقع غیرممکن خواهد بود. همچنین عملیاتی نظیر ماشین کاری سوراخ هایی با نسبت عمق به قطر زیاد و رسیدن به شکل های پیچیده، دقیق و ظریف و همچنین رسیدن به سطحی باکیفیت مطلوب تنها با تکیه بر روش های ماشین کاری سنتی میسر نمی باشد. در این پژوهش ما به بررسی و تحلیل فرآیند ماشین کاری تخلیه در شیارزنی قطعات مدور و بررسی اثرات پارامترها بر قابلیت ماشین کاری در این پژوهش تمامی جزئیات انجام آزمایش ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

  این فصل را می توان به سه قسمت اصلی تقسیم نمود. قسمت اول تجهیزاتی که در این پژوهش جهت انجام آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفته است را معرفی و مورد بررسی قرار می دهد. در قسمت دوم مواد استفاده شده و خواص آنها تشریح خواهد شد. و در نهایت در قسمت سوم روند انجام آزمایش ها تفصیل می گردد. و در نتیجه آزمایشات در یک قطعه فولاد سردکار vcn برای ایجاد شیارهای محیطی با بر قطر قطعه کار انجام گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید