• تاثیر ذهن آگاهی در خشم و شادکامی دانشجویان

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/20
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر ذهن آگاهی در خشم و شادکامی دانشجویان

  هدف پژوهش حاضر تاثیر ذهن آگاهی در خشم و شادکامی دانشجویان بودنوع پژوهش تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد تعداد 40 نفر نمونه به طور تصادفی انتخاب و نیز به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اشپیلبرگ و شادکامی آکسفورد استفاده شده است و همچنین 10 جلسه 2 ساعته آموزش ذهن آگاهی، تحلیل کواریانس تک متغیره، نشان داد که 64.68 و 44.68 درصد ذهن آگاهی در خشم و شادکامی دانشجویان تاثیر معنی داری دارد بنابراین از ذهن آگاهی به عنوان یک روش سودمند می توان در کاهش خشم و افزایش شادکامی دانشجویان استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها