حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • فراتحلیل مطالعات و تحقیقات رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 453
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تحقیقات فراوانی دربارۀ رابطه بین فرهنگ ‌سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمان ‌های مختلف و بر اساس روش ‌های مختلف انجام‌ شده است؛ از این‌ رو، هدف از پژوهش حاضر، به ‌کارگیری روش فراتحلیل به‌ منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط فرهنگ ‌سازمانی و رضایت شغلی است. به ‌منظور انجام فراتحلیل حاضر، 14 پژوهش (از مجموع 22 پژوهش) که در سال‌های 1396- ۱۳۸0 و باهدف ارزیابی ارتباط بین فرهنگ‌ سازمانی و رضایت شغلی و متناسب با روش فراتحلیل انجام و در فصلنامه ‌های معتبر داخلی به چاپ رسیده بودند، انتخاب شدند. در گام نخست ارزیابی پژوهش‌ های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار، مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم، ضریب اندازه اثر و نقش متغیر تعدیل‌گر، با به ‌کارگیری نسخه دوم نرم‌افزار cma مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ‌ها نشان دادند اندازه اثر یا ضریب تأثیر فرهنگ‌ سازمانی بر رضایت شغلی معادل 542.0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان، تأثیری در حد بالا ارزیابی می‌شود. متغیر تعدیل گر محیط سازمانی نشان می‌دهد که در بین محیط دانشگاهی اندازه اثر (587.0) و در گروه غیردانشگاهی اندازه اثر (491.0) است. به بیانی دیگر، می‌توان گفت فرهنگ‌ سازمانی محیط‌ های دانشگاهی تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی آن ‌ها نسبت به محیط غیر دانشگاهی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها