جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
7 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 7 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت اجرایی
  • گرایش : مدیریت امور شهری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها