• ساختار مالکیت و نرخ موثر مالیات در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 563
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله ساختار مالکیت و نرخ موثر مالیات در شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

  نرخ موثر مالیاتی از موضوعات حائز اهمیت در هر کشوری می باشد. برای کنترل این مورد در شرکت ها باید عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار داد. بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی بر نرخ موثر مالیات پرداخته شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 می باشد. نمونه ی آماری این تحقیق نیز پس از اعمال محدودیت های لازم شامل 143 شرکـت، از شرکـت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز از رگرسیون و  نرم افزار eviews استفاده شده است. نتایج فرضیه های تحقیق حاکی از آن بوده است که مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر مدیریت مالیاتی نداشته اما مالکیت نهادی رابطه ی منفی و معنی داری بر مدیریت مالیاتی خواهد داشت. این بدان معناست که چنانچه شرکت های دولتی و عمومی سهم بیشتری در سهام شرکت داشته باشند، سبب کاهش مدیریت مالیاتی در شرکت ها خواهند شد. نتایج تأثیر متغیرهای کنترلی بر مدیریت مالیاتی نیز نشان داده است که؛ اندازه شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری با مدیریت مالیاتی داشته، اما اهرم مالی و سن شرکت رابطه ی منفی و معنی داری با مدیریت مالیاتی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها