• تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02188027579

  مقاله تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

  بهسازی خاک در مهندسی ژئوتکنیک مخصوصا در زمین هایی که دارای خاک نامناسب بوده از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های معمول بهسازی خاک و تقویت زمین های سست، گسیختگی و لغزش خاک و یا حداقل نشست های بیش از حد و نامتقارن سازه را در پی خواهد داشت. یقینا بهره برداری از روش های نوین و علوم جدید دچار تغییرات زیادی در نحوه اجرا و بهسازی خاک شده و برهمین اساس استفاده از مواد پلیمری و مصالح ساخته شده از جمله ژئوتکستایل ها به عنوان یکی از روش های نوین روز به روز افزایش یافته است.

  در پژوهش حاضر اندازه گیری های نشست و تنش های وارد بر خاک محصورشده با ستون های سنگی و ژئوتکستایل، درقالب نرم افزارplaxis 2d مدل سازی، تحلیل عددی و تاثیر عواملی چون قطر، فاصله، آرایش ستون های سنگی، زاویه اصطکاک و مقاوت برشی مصالح مورد استفاده بر نتایج تحقیق به عنوان اهداف اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت و به طور خلاصه نتایج نرم افزاری نشان داد که در پی هرچه قطرستون ها بیشتر و فاصله آن ها کمتر باشد ظرفیت باربری پی ها نیز بیشتر شده است و از نظرکمی ظرفیت باربری پی بهسازی شده با ستون های سنگی و محصور شده توسط ژئوتکستایل حدود 200 کیلو نیوتن بر متر مربع بوده که افزایش حدود 140 نیوتن بر مترمربع نسبت به پی های بدون ستون های سنگی و ژئوتکستایل را نشان داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها