• بررسی تأثیر عامل فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات بر ضریب انتقال جرم برای سیستم استخراج با کشش بین سطحی بالا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 913
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله برآورد و اندازه گیری ضریب کلی انتقال جرم برای فرآیند استخراج مایع-مایع، در حضور آلاینده درون یک محیط خورده به عمل آمده است. از یک ستون استخراج، مجهز به دیسک های گردان و یک سیستم شیمیایی با کشش بین سطحی بالا استفاده شده است. طی 150 آزمایش انجام شده، جزء انتقال یابنده (استن) از فاز پراکنده (تولوئن) به فاز پیوسته (آب) استخراج گردیده و پس از محاسبه ضریب کلی انتقال جرم، یک مدل تلفیقی برای آن ارائه گردیده که دارای حداکثر خطای 9/6% ± در مقایسه با مقادیر تجربی آنها می باشد. در این مدل اثرات غلظت آلاینده، سرعت همزن و اندازه قطرات منظور شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها