• ارائه یک مدل تحلیلی برای رفتار چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثر لغزش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 945
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ارزیابی و ارائه مدلهای تحلیلی مناسب برای بررسی و پیش بینی رفتار چرخهای سازه ها همواره مورد توجه محققین و طراحان سازه بوده است. در این مقاله یک مدل تحلیلی جهت نشان دادن رفتار چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات کاهندگی شامل باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش معرفی شده است. این مدل بر مبنای مدل مستقل می باشد به طوری که اثر لغزش نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مدل بر اساس یک سیستم چند درجه آزادی - چند خطی و توسعه معادلات دیفرانسیل مشتقات جزئی مرتبط بیان می شود. مدل پیشنهادی مشخصات اصلی سیکلهای چرخهای را با استفاده از پارامترهای قابل اندازه گیری سازه از طریق آزمایش، نشان می دهد. رژیم بارگذاری چرخهای اعمال شده به مدل براساس روش b استاندارد astm e2126-07 می باشد. در پایان، مثالهای متعددی از یک سیستم سازهای تحت تغییر مکان- کنترل جهت بررسی عملکرد  چرخه ای سازه نیز ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها