• استفاده از ترکیب شیمیایی کلریت ها برای تعیین حرارت سیالات گرمابی در سنگ های آتشفشانی دگرسان شده کهنگ (شمال شرق اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مجموعه سنگ های آتشفشانی روستای گنهک (کمان ماگمایی سهند - بزمان) به سن ائوسن به فرم یک گنبد (dome) می باشد که حاشیه آن از سنگ های آندزیت بازالت و آندزیت و مرکز این گنبد را سنگ ها حد واسط داسیت تشکیل می دهد، که در یک محیط تکتونیکی حاشیه فعال قاره ای تشکیل گردیده اند. این سنگ ها تحت تاثیر پدیده دگرسانی گرمابی قرار گرفته به گونه ای که زون های کلریتی، سریسیتی و آرژیلیک متوسط براساس مقادیر متفاوت کلریت، اپیدوت، کلینوزوئیزیت، کلسیت و ایلیت قابل تشخیص است. با توجه به این که کانی کلریت در تمام پهنه های دگرسانی متداول می باشد، جهت تعیین حرارت محلول های دگرسان کننده از نتایج آنالیز الکترون مایکروپروب کلریت ها در پهنه های مختلف استفاده شد. محاسبات انجام شده نشانگر آن است که کلریت ها از محلول هایی با حرارت 260 تا 300 درجه متبلور شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم