• بررسی حقوقی انحلال مال مشاع و اسباب آن

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/20
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی حقوقی انحلال مال مشاع و اسباب آن

  ایجاد شرکت و تحقیق اشاعه در مالکیت ها و همچنین انحلال شرکت و تقسیم مال مشترک خود تابع ضوابط و قواعدی است که قاتون گذار به منظور سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت آنرا مقرر کرده است. اشاعه در مالکیت در بسیاری از موارد بدون اراده افراد و در مواردی با قصد شرکت ایجاد می شود. با توجه به ریشه های تاریخی این نهاد اجتماعی، در میان مردم، بدون نیاز به مراجعه به قوانین و مقررات، شرکت هایی از این نوع بوجود می آید و به حیات خود ادامه می دهند اما چنانچه شرکت با قصد انجام یک فعالیت انتفاعی ایجاد شود و عده ای از افراد که هر کدام طالب سود بیشترند در کنار یکدیگر جمع شوند.

  بدیهی است شرکت از ساختار پیچیده تری برخوردار خواهد بود و از این رو احتمال بروز اختلاف بر سر کسب منافع بیشتر به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت . افزون بر این، وضع زمانی بغرنج تر خواهد بود که مالکان مشاعی فعلی بخواهند مالکان مستقل آینده شوند و به عمر شرکت پایان داده و این موجود واحد را مثله کنند و هر کدام بخشی از آنرا که متعلق به خویش و از آن خود می دانند با خود ببرند.

  دراینجاست که لزوم توجه به مقررات و قوانین و بایسته هایی که به همین منظور تدوین و لازم الاتباع شده اند، آشکار می شود. معلوم تر اینکه چنانچه منفعت طلبی ذاتی انسان امکان توافق و مصالحه را از بین ببرد نوبت به دستگاه قضا می رسد که دادرسی نموده و بر حق حکم کند بنابراین باید پذیرفت چهره زیبای عدالت تنها از بام محکمه طلوع نمی کند و تنها در برگه ای به نام دادنامه چهره نمی نماید بلکه پیش و بیش از آن در پرتو وجود یک نظام اجتماعی بسامان و فرآیندهای معقول تعامل عمومی امکان پذیر می باشد.

  متولی سامان بخشی نظام اجتماعی مدیران و مجریان کشورند و تنظیم و پرداخت قوانین و مقررات با حقوق شناسان فرهیخته. بررسی و تحلیل شاخه های فرعی نهادهای حقوقی همچون شرکت و انحلال آن موضوعی است که ما در این مقاله به بررسی و شناخت آن خواهیم پرداخت .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها