• بررسی تاثیر عوامل پیشینه، تسریع کننده و توانمندساز بر موفقیت یک کارآفرین از دیدگاه کارآفرینان برتر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر عوامل پیشینه، تسریع کننده و توانمندساز بر موفقیت یک کارآفرین از دیدگاه کارآفرینان برتر تهران

  امروزه به علت رویدادهای متنوعی که در سطوح اجتماعی، فرهنگی و کسب و کار رخ داده است، در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی وکارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی سازمانی در سازمان های فعلی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن، از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در هر سازمانی کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و باید تلاش کرد که توانایی آنها بیشتر شود و مهمتر از همه باید شرایطی را فراهم نمود که کارآفرینان بتوانند ابراز وجود کنند و توانایی هاشان را به صورت بالفعل درآورند.

  به همین ترتیب کارآفرینی در سازمان ها نیز شاخص ها و مولفه هایی را شامل می شود. بنابراین، ضروری است تا ضمن شناخت و دسته بندی این عوامل و مولفه ها، وضعیت مطلوب و مناسب آنها را برای ارتقای کارآفرینی مورد بررسی قرار داد. توجه بسیاری از کشورهای جهان به موضوع توسعه کارآفرینی، موجب گردیده است که موجی از سیاست های توسعه کارآفرینی در دنیا مطرح و به کار گرفته شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عوامل پیشینه، تسریع کننده و توانمندساز بر موفقیت یک کارآفرین از دیدگاه کارآفرینان برتر تهران می باشد.

  جامعه آماری این تحقیق مجموعه کارآفرینان برتر تهران می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و pls smart انجام شد. یافته های این تحقیق نشان داد که تمام فرضیات تحقیق تایید شد و همچنین برازش مدل ساختاری مناسب تعیین شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها