• ارائه یک روش خوشه بندی و مسیریابی آگاه از انرژی مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های موردی پروازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/28
  • تعداد بازدید: 89
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ارائه یک روش خوشه بندی و مسیریابی آگاه از انرژی مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های موردی پروازی

  به دلیل گسترش انفجاری فناوریهای ارتباطی و شبکه های بی سیم، اخیرا هواپیماهای بدون سرنشین ظهور کرده اند و به زودی بخش زیادی از فضای آسمان را اشغال می کنند. هواپیماهای بدون سرنشین ممکن است در ماموریت های پیچیده به عنوان یک شبکه موردی سازماندهی شده، مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین شبکه های موردی پروازی مشهور، طراحی شده اند. مهمترین مزیت شبکه های موردی پروازی، نظارت، قابلیت اعتماد و مقیاس پذیری است.

  به منظور خوشه بندی گره های شبکه موردی پروازی، گام های انتخاب سرخوشه، تشکیل خوشه و به روزرسانی سرخوشه صورت می پذیرند. در فاز اول روش پیشنهادی به منظور خوشه بندی گره ها، الگوریتم k-mean مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب سرخوشه در روش پیشنهادی بر اساس پارامترهای انرژی باقیمانده و فاصله با اعضای خوشه انجام می شود. در فاز دوم روش پیشنهادی برای انتخاب مسیر بهینه، از گره عضو خوشه تا سرخوشه است.

  در این فاز مسیریابی بر اساس ارزیابی گره های همسایه و با در نظر گرفتن پارامترهای فاصله تامبدا، فاصله تا سرخوشه و انرژی باقیمانده انجام می شود. در فاز مسیریابی بین سرخوشه ها نیز انتخاب گره های سرخوشه همسایه جهت ارسال بسته به مقصد با استفاده از پارامترهای اختالف سرعت، اختلاف جهت و فاصله تا مقصد انجام می شود. روش پیشنهادی یک روش خوشه بندی و مسیریابی پایدار در شبکه موردی پروازی است که عملکرد آن با روش bicsf مقایسه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها