• حاکمیت شرکتی و آگاهی دهندگی افشای اطلاعات

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/15
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  حاکمیت شرکتی و آگاهی دهندگی افشای اطلاعات

  به دلیل رسوایی های اخیر شرکت هایی چون انرون و وردکام..، حاکمیت شرکتی یک فاکتور مهم در موفقیت و سلامت شرکت و افزایش رفاه اجتماعی می باشد. این مقاله به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و آگاهی دهندگی افشای اطلاعات با استفاده از سری زمانی داده های شرکت های ایرانی می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که طی سال های 1393 - 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.

  از تحلیل آماری رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. بدین منظور شش فرضیه برای این تحقیق تدوین شده است. در این مقاله، نتایج نشان می دهد که شرکت ها با حاکمیت شرکتی بهتر، به عنوان یک سیستم هشداردهنده، در افشای اطلاعات به موقع ترند بخصوص در افشای اخبار بد نسبت به اخبار خوب؛ که بیانگر کارایی و اثر بخشی افشا است و به شدت از منافع کل سهامداران بخصوص سهامداران جزء حمایت و به بهبود بهره وری قیمت ها و بازار سرمایه کمک می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها