• تحلیل محتوای کتاب مطالعات پایه ششم 1400 به روش تحلیلی ویلیام رومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/02
  • تعداد بازدید: 147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  تحلیل محتوای کتاب مطالعات پایه ششم 1400 به روش تحلیلی ویلیام رومی

  تحقیق حاضرکه یک تحقیق کیفی - توصیفی است با عنوان میزان فعال یا غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چاپ 1400 بر اساس روش ویلیام رومی (تحلیل متن) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم چاپ 1400 می باشد و نمونه های گرفته شده تعداد 20 جمله از 24 درس کتاب می باشد. باتوجه به ضریب درگیری بدست آمده از این تحلیل که مقدار آن 0.062 است.

  و با توجه به روش تحلیل مورد نظر برای بررسی کتاب مطالعات هنگامی که ضریب درگیری کمتر از 0 / 1 بیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطلاعات علمی می پردازد و از فراگیران می خواهد تا در پی حفظ کردن مطالب علمی ارائه شده باشند و به پویایی و فعالیت دانش آموزان در پی بردن عمیق به مطالب و کاوش در مسائل مورد بحث در کتاب حاضر توجهی نشده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم