• بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی و تخصص حسابرس بر هزینه های نمایندگی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 83
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی و تخصص حسابرس بر هزینه های نمایندگی

  با شکل گیری رابطه نمایندگی، افراد ذی نفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه های نمایندگی شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می کند تا هزینه های نمایندگی را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت و نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل مطرح می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی و تخصص حسابرس بر هزینه های نمایندگی است.

  جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه های نمایندگی تأثیر منفی و معناداری دارد و تخصص حسابرس بر هزینه های نمایندگی تأثیر منفی و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها