• برآوردها و پیامدهای تغییر داوطلبانه حسابرس در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/30
  • تعداد بازدید: 85
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  برآوردها و پیامدهای تغییر داوطلبانه حسابرس در ایران

  در این مقاله به برآوردها و پیامدهای تغییر داوطلبانه حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. برای این کار با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 129 شرکت بورس اوراق بهادار برای در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تحلیل نتایج پژوهش پرداختیم. برای تجزیه و تحلیل داده های از دو مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  نتایج اجرای مدل ها نشان می دهد که "شرکت هایی که درصد بیشتری مالکیت دولتی دارند"، " شرکت هایی که تامین مالی خارجی کمتری دارند " ، " شرکت هایی که اندازه بزرگتری دارند " و " شرکت هایی که بازده دارایی کمتری دارند " تمایل بیشتری به تغییر حسابرس دارند. همچنین بازار نسبت به تغییر حسابرس واکنش نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها