• لمس درمانی وزن نوزادان بستری در nicu

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  لمس درمانی وزن نوزادان بستری در nicu

  مقدمه و هدف: وزن کم حین تولد مشکل شایع در نوزادان نارس است. لمس درمانی به عنوان تکنیکی که با تحریک گیرنده حسی موجب افزایش وزن می شود. لذا این مطالعه با هدف لمس درمانی وزن نوزادان بستری در nicu انجام شد.

  روش کار: مطالعه تجربی روی 64 نوزاد با روش تصادفی ساده انجام شد. در گروه آزمون 5 روز لمس درمانی انجام و اطلاعات توسط پرستار و پژوهشگر ثبت می شد. تجزیه تحلیل توسط آمار توصیفی و امار استنباطی صورت گرفت.

  نتایج : آزمون تی مستقل اختلاف معنی داری بین وزن نوزادان گروه آزمون کنترل قبل از مداخله نشان نداد (0.6=p). بعد از مداخله یزان وزن گیری نوزاد در هیچ کدام از زمان های بررسی شده در دوگروه آزمون و کنترل تفاوت معنی داری را نشان نداد (0.29=p)

  بحث نتیجه گیری: لمس درمانی به عنوان تکنیک درمانی غیردارویی و روش کم هزینه نقش مهمی در سلامت و وزن گیری نوزادان نارس دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها