• نقش محتوای اطلاعاتی صورت های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/11
  • تعداد بازدید: 28
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  حسابداری با وظیفه‌ی اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه گام در جامعه اطلاعاتی نهاده و نقش خطیری در افزایش کیفیت اطلاعات دارد و از طرفی در دهه‌های اخیر، تنظیم‌کننده‌های موجود در سراسر جهان به‌صورت وسیعی مقررات تضمینی سخت‌گیرانه‌ای را برای گزارش‌های میان‌دوره‌ای وضع نموده‌اند. در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای خود را تحت بررسی حسابرس مستقل قرار دهند ، اما همچنان شواهد کافی در حوزه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی و کیفیت گزارش حسابرسی وجود ندارد بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی نقش محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.

  تعداد 125 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (معادل 750 سال شرکت) در طی سال‌های 1394 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. داده­های پژوهش از نوع پانلی می‌باشند و همچنین به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل­های رگرسیونی استفاده گردید شده است نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی و کیفیت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها