• بررسی تاثیر عوامل مرتبط با رابطه بین مشتری و کسب و کار آنلاین بر وفاداری مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/15
  • تعداد بازدید: 53
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  در این تحقیق ، تأثیر عوامل مرتبط با روابط مشتری با برند بر وفاداری به برند در خدمات فناوری گرا در فروشگاه های اینترنتی ارزیابی شده است. این تحقیق از نظر ماهیت در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد ، روش تحقیق در دسته تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار دارد . جمعیت آماری این تحقیق کلیه کارمندان شهرداری شیراز است که حداقل یک بار از خدمات خرید اینترنتی استفاده کرده اند. ابزار جمع آوری داده ها یک پرسشنامه استاندارد است که با یک تغییر جزئی استخراج و ترجمه شده و با مطالعه موردی این تحقیق سازگار شده است, به منظور تعیین قابلیت اطمینان پرسشنامه ، از آزمایش آلفا کرونباخ استفاده شده و از نرم افزار spss 22.0 برای تجزیه و تحلیل استنباطی برای تأیید یا رد فرضیه استفاده شده است.

  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اعتماد تأثیر مثبت و قابل توجهی در رضایت مشتری و تعهد مشتری دارد. همچنین مشخص شد که رضایت تأثیر مثبت و قابل توجهی در تعهد مشتری دارد. تأثیر مثبت و قابل توجه رضایت مشتری از قصد رفتاری آنها نیز تأیید و پذیرفته شد. اما تأثیر رضایت مشتری بر تغییرات قیمت قابل توجه نبود ، بنابراین, فرضیه پنجم تحقیق رد شد. علاوه بر این ، نتایج نشان داد که تعهد مشتری تأثیر مثبت و قابل توجهی در قصد رفتاری و تغییرات قیمت دارد. سرانجام ، پیشنهادات مربوط به یافته های تحقیق ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها