• تاثیر عدم اطمینان مالی بر لحن گزارشگری مالی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت و آشفتگی مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/15
  • تعداد بازدید: 92
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه تاثیر عدم اطمینان مالی بر لحن گزارشگری مالی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت و آشفتگی مالی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه­گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌شده و در دوره‌ زمانی بین سال‌های 1392 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند، همچنین برای جمع آوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز، ابتدا از روش کتابخانه­ای و مطالعات اسنادی استفاده شدکه براین اساس، مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتب و مجلات تخصصی لاتین و یادداشت­های توضیحی شرکت­های منتخب، لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران فارسی گردآوری شد.

  سپس داده­های لازم برای آزمون فرضیه­های تحقیق از طریق مراجعه به صورت­های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادارو دیگر پایگاه­های مرتبط و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج  شد. به منظور بررسی رابطه­ی بین متغیرها از رگرسیون خطی و نرم افزار ایویوز استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو شاخص عدم اطمینان مالی (نوسان سود و فروش) و لحن گزارشگری مالی و توانایی مدیریت و لحن گزارشگری مالی رابطه معنا دار و منفی وجود دارد. برخلاف آن فرضیه 1بیانگروجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای آشفتگی مالی و نوسان بازده و لحن گزارشگری و همچنین در شرایط آشفتگی مالی و نوسان سود و لحن گزارشگری مالی می­باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم