• بررسی تاثیر قرآن کریم بر غنا و قوام زبان عربی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 856
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تاکنون، با وجود کتاب ها و مقاله های متعدد و در همان حال ناکافیی که از دیدگاه ها و سمت گیری های مختلف فکری در خصوص زبان عربی توسط نویسندگان مسلمان و خارجی- قدیم و جدید – به تحریر در آمده است، از جمله مسائل مربوط به این زبان که چندان مورد بررسی قرار نگرفته، مسئله پراهمیت تاثیر قرآن کریم بر قوام زبان عربی است. در این باره نه در منابع قدیم و نه در تحقیقات جدید توصیف و تحلیل در خوری صورت نگرفته است.این ضرورت، نگارنده را بر آن داشت ضمن مباحثی چند، مسئله مهم مذکور را مورد کاوش قرار دهد، بران امید که با این فتح باب، پژوهندگان دیگر نیز در تعمیق بیشتر بحث مذکور بکوشند.باری، به ایجاز، تحلیل حاضر بر این فرضیه استوار است که بررسی و پژوهش پیرامون زبان عربی و شاخه های گوناگون آن با نزول قرآن کریم آغاز شد و پیوند زبان عربی با قرآن، انگیزه ای بود که مسلمانان را به مطالعه و تحقیق پیرامون این زبان واداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها