• موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیک در خوزستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 833
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحقیق حاضر به بررسی موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیک در استان خوزستان می پردازد. برای این منظور و بر اساس مبانی نظری تحقیق 4 دسته موانع مدیریتی، آموزشی، فنی و اقتصادی و 4 فرضیه نیز طراحی شده است. روش تحقیق در این پژوهش، روش پیمایشی از نوع توصیفی_ اکتشافی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان های دولتی و متخصصین آشنا به موضوع در استان خوزستان می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی برازش متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. در ادامه به منظور بررسی فرضیات پژوهش با توجه به رتبه ای بودن داده ها از آزمون دو جمله ای ( معادل ناپارامتریک آزمون t تک نمونه ای) و از آزمون فریدمن و ویدلکاکسن برای رتبه بندی متغیرها استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها