• تحلیل عددی پایداری استاتیکی و تعیین ضرائب اطمینان سد خاکی – سنگریزه ای مارون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 960
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رفتار سدهای خاکی در حین و انتهای ساخت، زمان های مختلف آبگیری و تعیین ضرائب اطمینان (استاتیکی – دینامیکی) آن از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی در این سه مرحله ضروری است. در این مقاله پس از مدلسازی مراحل ابتدائی و تعیین مشخصات مقاومتی مصالح خاکی بدنه سد، به کمک اطلاعات حاصل از ابزارگذاری مناسب و نرم افزار سه بعدی تفاضل محدود، به تحیل عددی پایداری استاتیکی و تعیین ضرائب اطمینان سد خاکی- سنگریزه ای مارون به کمک نرم افزار دو بعدی تفاضل محدود flac2d پرداخته شده است. منظور از پایداری استاتیکی سد خاکی، حفظ تعادل و جلوگیری از حرکت اجزای یک سد در مقابل نیروهای استاتیکی وارده بوده و حاشیه ایمنی سازه را در مقابل وقوع گسیختگی برشی نشان می دهد. از این رو در طراحی سدهای خاکی میزان نسبی پایداری با معیاری به نام ضریب اطمینان سنجیده و هرچه این ضریب بالاتر باشد، منعکس کننده درجه پایداری بیش تری خواهد بود. براساس مدارک موجود در اجرای بدنه و بستر، سد مارون مدلسازی شده و سپس به کنترل و مقایسه مقادیر ضریب اطمینان در مراحل مختلف با آئین نامه ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مقادیر حاصله در مقایسه با حداقل های ارائه شده در آئین نامه، مورد قبول خواهند بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها