• مدلسازی فیزیکی بررسی نقش حفرات در تغییر مدول تغییر شکل پذیری و مقاومت سنگ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 601
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به وجود پروژه های بزرگ زیربنایی در منطقه زاگرس خصوصاً سدها و نیروگاه های برقابی، تعیین پارامترهای مهندسی توده سنگ های سازند آسماری، توجهات گسترده ای را به خود جلب کرده است. از جمله ویژگی های این سازند، وجود حفرات می باشند که بسته به شکل و موقعیت آنها باعث کاهش مقادیر پارامترهای مقاومتی و تغییر شکلی در سنگ می گردند. در این تحقیق برای مطالعه میزان حفرات بر مدول تغییر شکل پذیری و نیز مقاومت تک محوری سنگ، از مدلسازی آزمایشگاهی استفاده شده است. نمونه های متخلخل از گچ و گرانول های کروی فوم با قطرهای 4 و 6 میلیمتر ساخته شد. محدوده تخلخل نمونه های ساخته شده برای مقاومت تک محوری صفر الی % 45 و برای مدول ارتجاعی صفر الی30% می باشد. با توجه به آزمایش های انجام شده، میزان مقاومت تک محوری و مدول تغییر شکل پذیری با افزایش حجم حفرات کروی بصورت نمایی کاهش می یابد. همچنین با افزایش اندازه حفرات از 4 به 6 میلیمتر در نمونه های با درصد تخلخل یکسان، میزان کاهش مقاومت تک محوری و مدول ارتجاعی کمتر از 7 درصد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها