• تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 652
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش به منظور تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه ذرت و کنجاله سویا انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 160 قطعه جوجه نر سه روزه آمیخته راس 308 به 8 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در واحدهای آزمایشی (قفس) توزیع شدند. تیمارها شامل سطوح افزایش تدریجی از هر یک از دو منبع متیونین گیاهی و سنتتیک طی دوره پرورشی بودند. به منظور ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی در سنین 28 و 42 روزگی از آزمایش تیتراسیون علیه آنتی ژن گلبول قرمز گوسفند (srbc) استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد که کارآیی زیستی متیونین گیاهی نسبت به متیونین سنتتیک با در نظر گرفتن ایمنوگلوبولین%67 ,g,m  می باشد. لذا با توجه به نتایج آزمایش به نظر می رسد امکان جایگزینی متیونین با منشاء گیاهی با متیونین سنتتیک (متیونین ساخته شده با فراورده های نفتی) وجود داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها