• بررسی میزان تغییرات صفات مربوط به لاشه و نسبت وزن اندام های داخلی و حساس در جوجه های گوشتی آلوده شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین b1

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 840
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از اجرای این آزمایش بررسی تغییرات مربوط به لاشه و اندام های حساس داخلی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح پایین آفلاتوکسین b1 بود. این آزمایش از سن یک روزگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تعداد 72 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس به 12 گروه 6 قطعه ای با میانگین وزنی یکسان تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح آفلاتوکسین b1 در جیره (250 و 500 قسمت در بیلیون) همراه با یک گروه شاهد (فاقد آفلاتوکسین) بود. نتایج نشان داد که هیچگونه تغییر معنی داری در نسبت وزن ران، سینه، پا، بال و بازده لاشه طیور، در اثر مصرف سطوح مختلف آفلاتوکسین موجود در جیره آزمایشی در مقایسه با طیور دریافت کننده جیره کنترل وجود ندارد p>0.05)). همچنین در این آزمایش نسبت وزن سنگدان و چربی بطنی، در طیور دریافت کننده جیره500ppb آفلاتوکسین به تنهایی، در مقایسه با طیور دریافت کننده جیره 250ppb آفلاتوکسین به تنهایی، بترتیب بالاتر و پایین تر بود p<0.05)). کمترین میزان نسبت وزن کبد، پانکراس و پیش معده متعلق به طیور دریافت کننده جیره کنترل بود. لازم به ذکر است که نسبت وزن کبد، پانکراس و پیش معده در طیور دریافت کننده جیره آلوده شده با سطح ppb 500 آفلاتوکسین به تنهایی، اختلاف معنی داری با نسبت وزن کبد و پانکراس طیور دریافت کننده جیره با سطح 250ppb آفلاتوکسین به تنهایی، نداشت p>0.05)).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها