• بررسی الگوی تولید شیر گاومیش های خوزستانی و آذری تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1078
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق اثر سن و فصل زایش به همراه اثر دوره شیردهی بر منحنی های تولید شیر گاومیش های خوزستانی و آذری مطالعه شد. توابع دیفازیک و لگاریتمی مختلط برای برازش منحنی ها استفاده شدند. گاومیش های جوان در تمام منحنی ها دارای تداوم تولید بهتری نسبت به گاومیش های مسن تر بودند. در هر دو نژاد با افزایش سن زایش تا 120 ماهگی، تولید شیر اولیه، اوج تولید و تولید کل دوره شیردهی افزایش نشان داد ولی بعد از آن دوباره کاهش در تولید مشاهده شد. گاومیش های زایش کرده در فصل تابستان و پاییز (زایش های داخل فصلی) نسبت به زایش های خارج فصلی تولید بیشتری داشتند و الگوی تولید بهتری را نیز نشان دادند. در نژاد خوزستانی با افزایش دوره شیردهی تا دوره دهم، افزایش در تولید شیر قابل ملاحظه بود. در نژاد آذری تا دوره شیردهی پنجم روند افزایشی مشاهده شد ولی در دوره های بعدی تولید شیر افت نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها