• تحلیل پوش آور مخازن بتنی زمینی و تعیین ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 696
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تجربه تاثیر زلزله بر سازه ها نشان می دهد که اکثر آنها در هنگام وقوع زلزله رفتار غیرخطی از خود نشان می دهند ولی به دلیل پیچیدگی تحلیل های غیرخطی اغلب آئین نامه ها با مدنظر قرار دادن ضریب رفتار، تحلیل خطی را به جای تحلیل غیر خطی مجاز می نمایند. مخازن زمینی آب از جمله سازه های با اهمیت زیاد محسوب می شوند که به منظور ذخیره و تامین آب در زمان اوج مصرف در شبکه های آبرسانی شهری مورد استفاده قرار می گیرند و بررسی عملکرد آنها در در هنگام وقوع زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل پوش آور، ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری مخازن بتنی زمینی با مدلسازی سیال داخل آن به دست آمده است. به منظور ساده سازی، پی مخزن صلب در نظر گرفته شده و برای مدلسازی رفتار غیرخطی مصالح بتن در کشش و فشار از مدل پنج پارامتری ویلیام و وارنکه استفاده شده است. در نهایت با تغییر پارامترهای هندسی و مشخصات مصالح، تاثیر آنها برضریب رفتار ناشی از شکل پذیری اینگونه سازه ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری را برای این سازه ها می توان حدود 1.5 تا 2 در نظر گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها